Regler og betingelser

God karma og respekt

I Fysio Fitness er vi nært knyttet til mennesker, hvilket gør at vi overordnet behandler hinanden med gensidig respekt. I forbindelser med drift af et træningscenter er der nogle overordnede regler og betingelser som er opstillet for at opretholde trygge rammer for personalet og de besøgende.

Varsling af ændringer
Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringer varsles via mail. Det er derfor medlemmers ansvar at sørge for at deres mailadresse er korrekt indtastet i FysioFitness-systemer.

Klik for de aktuelle regler og betingelaser