Corona og patient i Klinik for fysioterapi

Miniature

Som trænende patient på Klinik for Fysioterapi, sætter vi stor ære i at skabe gode og trygge rammer for patienterne.

Det vigtigste for dig som patient er at du forsat kan passe din nødvendige træning, for ikke at forværre din nuværende situation.

 

For trænende Klinik for Fysioterapi-patienter, gælder følgende:

*Ved besøg på FysioFitness’ træningscenter er det den besøgende patient eller medlems ansvar at have en gyldig henvisning eller corona-pas. Ved eventuel brud eller fusk omkring denne, bliver alle eventuelle gebyr, straf og bøde, pålagt medlemmet/patienten.

Ønsker du at læse mere omkring coronapas?
Henviser vi til Sundhed.dk hvor der kan læses mere om dette.